Search

Over SIVAG

De Stichting Service Instituut Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (SIVAG) in Almere is een stichting van CAO-partijen in de houthandel. Betrokken organisaties zijn de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) in Almere (werkgevers) en FNV en CNV Vakmensen (werknemers).


Doelstelling is uitvoering te geven aan het ontwikkelen, opzetten en (laten) uitvoeren van een beleid gericht op verbetering van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid in de bedrijfstak houthandel. Ook het beheren van door sociale partners in deze bedrijfstak ter beschikking gestelde fondsen die bevorderlijk zijn tot dat doel, respectievelijk naastliggende doelen is een taak van SIVAG.


SIVAG participeert in projecten, creëert faciliteiten, geeft voorlichting en subsidieert projecten.

SIVAG werkt m.b.t. arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezond samen met de timmerindustrie, meubelfabrikanten en houtverwerkende industrie. In dit verband kwamen inspectielijsten voor de beoordeling van machines tot stand en werd er voorlichting gegeven over de ATEX-Richtlijn, en werd met de overheid een uniform protocol voor de meting van houtstof overeen gekomen.