Search

Personenvervoer in werkbak niet toegestaan

Sinds juli vorig jaar is het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast.
Door deze aanpassing is het gebruik van een werkbak op een heftruck niet langer toegestaan. Alleen als een hijs- of hefwerktuig voldoet aan de veiligheidseisen voor het vervoer van personen mag deze nog worden gebruikt om personen te heffen.

Daarmee is het dus verboden om personen te vervoeren met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend is gemaakt voor goederenvervoer.
Voor een heftruck geldt dat er in de gebruiksaanwijzing staat dat deze bestemd is voor vervoer van goederen.

Voor meer informatie zie

https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2020/06/29/leidraad-voor-werken-met-een-werkbak-of-werkplatform-ontwikkeld.

Het SZW is inmiddels begonnen met handhaving.