Ventilatie en good housekeeping

  • Posted on: 16 March 2017
  • By: pvl

Houtstof is schadelijk voor de gezondheid. De werkplekken moeten dan ook zoveel mogelijk stofvrij gehouden worden. Stofophopingen kunnen ook tot stofexplosie leiden.
Naast het schoonmaken moet het ventilatiesysteem regelmatig worden gecontroleerd.
Schoonmaken moet niet met perslucht gedaan worden. Dat verplaatst het stof allen maar. Frequent en goed stofzuigen werkt beter. Gebruik hiervoor een geschikte stofzuiger. Een schoonmaakschema zou kunnen zijn, dat de machinale wekelijks moet worden schoongemaakt en rondom de machines elke dag. 
Een voorbeeld van een inspectieschema voor de afzuiginstallatie staat hieronder.

Onderdeel Soort Inspectie Frequentie
Afzuigkappen Inspectie op beschadigingen; controle juiste positie Dagelijks/wekelijks
  Controle op juiste werking; bijv. m.b.v. rookbuisjes en luchtsnelheidsmeter Per kwartaal
Kleppen Controle open/dicht Continu
Kanalen/leidingen Visuele controle op lekkage; controle steunen en ophanging Per kwartaal
Filters Controle drukval Wekelijks
  Inspectie beschadigingen; inspectie aansluitingen Per kwartaal
Ventilatoren Inspectie van schoepen, motortrillingen, geluidsniveau, aarding, bevestiging, aansluiting leidingen en kanalen Jaarlijks
Aarding leidingen Inspectie van de aarding van de leidingen in verband met opwekken van statische electriciteit en het ontstaan van stofexplosies Jaarlijks
Roosters of ramen voor natuurlijke ventilatie Controle op beweegbaarheid, vuilafzetting; controle regelsystemen Per kwartaal