Steunpunt RI&E geeft inzicht in kosten en baten van de RI&E

  • Posted on: 5 July 2017
  • By: pvl

Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. Steunpunt RI&E laat in het kosten-baten-overzicht van de RI&E zien dat hier ook veel baten tegenover staan. 

Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om de arborisico's te inventariseren en te evalueren (RI&E). Daarna moet er een plan van aanpak gemaakt worden om deze risico's te beperken. Voor de RI&E kunt u gebruik maken van onze branche RI&E (www.rie.nl).
Uit het kosten-baten-overzicht blijkt dat investeringen in een veilige en gezonde werkplek niet alleen kosten bespaart door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar ook bijdraagt aan medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit. Het kosten-baten-overzicht is gratis te vinden op www.rie.nl/kostenbaten.