Onderzoek werkvermogen afgerond.

  • Posted on: 10 November 2015
  • By: pvl

Stichting SIVAG heeft werknemers binnen de houthandel de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een onderzoek naar het werkvermogen. Het werkvermogen bepaalt de inzetbaarheid ook op lange termijn. Dit is van belang omdat we met z'n allen langer moeten werken. Dat kan alleen maar als we ook vitaal blijven.

Met het door Arbo Unie uitgevoerde onderzoek wordt het werkvermogen van de werknemer bepaald. Hij of zij wordt door een deskundige geadviseerd over duurzame inzetbaarheid. Als er 15 werknemers of meer deelnemen, dan krijgt het bedrijf een bedrijfsrapportage. Er komt ook een rapportage over de gehele bedrijfstak.

Over de resultaten van het onderzoek kunt u contact opnemen met Sivag.