De Arbotoolkit Houthandel vernieuwd

  • Posted on: 3 December 2015
  • By: pvl

De website van de voor de houthandel ontwikkelde arbotoolkit, www.arbotoolkithouthandel.nl, is vernieuwd.

Naast gebruik op de PC is de website nu ook geschikt gemaakt voor gebruik op tablets en smartphones. In de arbotoolkit vindt u informatie over arbeidsrisico's, instrumenten om risico's in kaart te brengen en oplossingen cq. oplossingsrichtingen ter vermindering van risico's. Het is de bedoeling dat de website gaat fungeren als arbocatalogus voor de houthandel.