Search

ATEX EVD Tool

Op initiatief van de brancheorganisaties binnen de houtbranche en in samenwerking met Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) BV is een ATEX EVD-Tool opgesteld.

Deze ATEX-tool is gebaseerd en opgesteld op basis van de wettelijke verplichtingen waaraan een werkgever ten aanzien van explosiegevaar dient te voldoen. De verplichtingen zijn te vinden in het Arbobesluit onder par. 2a Explosieve atmosferen. Kort samengevat zijn dat de volgende verplichtingen:

  • Het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD).
  • Gebieden waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen (zones) te markeren.
  • Nemen van doeltreffende maatregelen.
  • De werkzaamheden op de arbeidsplaats te co├Ârdineren.
  • Binnen “gezoneerde” gebieden explosieveilige apparatuur ter beschikking te stellen.


Met behulp van de tool kunt u een risicobeoordeling van mogelijke heersende explosiegevaren uitvoeren en een explosieveiligheidsdocument opstellen.

De tool is bij SIVAG gratis beschikbaar voor houthandelsbedrijven (info@sivag.nl).
Bent u een niet-houthandelsbedrijf maar wel geïnteresseerd in de tool, dan kunt u een contact opnemen met SKH (info@skh.nl).